آشنایی با آیین و فرهنگ ایران باستان
دسته: <span>خط ایران باستان</span>

خط میخی

دبیرهٔ میخی هخامنشی دبیره‌ای میخی است که آن دسته از سنگ‌نبشته‌های هخامنشی را که به پارسی باستان است به آن نوشته‌اند.کتیبه‌های مذکور در تخت جمشید،دشت مرغاب، بیستون، الوند، شوش، و آسیای‌صغیر به فرمان …